Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Ogłoszenie o konkursach na udzielanie świadczeń zdrow. w spec. poradni neurologicznej

 

OGŁOSZENIE 
o konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych


Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 
działając na podstawie przepisów art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza do składania ofert i udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na: 

udzielanie porad lekarskich w specjalistycznej poradni neurologicznej 

umowa zostanie zawarta na okres 2 lat, od dnia 1 stycznia 2012 r. 
udzielanie porad dwa razy w tygodniu, po 4h/dzień; ok. 100 porad/mc. 

Oferty w formie pisemnej należy składać w Sekretariacie ORNR, II p. pok. 209 do dnia 13 grudnia 2011 r. godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Ośrodka II piętro pok. 201 w dniu 13 grudnia 2011 r. o godz. 10.15 Ze szczegółowymi warunkami konkursów można zapoznać się w siedzibie ORNR

Krzeszowice, 
ul. Daszyńskiego 1, 
II piętro, 
Sekretariat czynny w godz. 8.00 – 15.30, 

od dnia ukazania się ogłoszenia, oraz na stronie internetowej www.rehabilitacja-krzeszowice.pl.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte siedzibie ORNR w terminie 14 dni od złożenia ofert W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent ma prawo do złożenia umotywowanej skargi. 

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Ośrodka umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.ZAŁĄCZNIKI :

Regulamin konkursu 
(do pobrania w formacie PDF)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
(do pobrania w formacie PDF)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie członka komisji 
(do pobrania w formacie PDF)
Załącznik nr 3 - Umowa
 (do pobrania w formacie PDF)

 

 

 

 
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice