Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Informacja w sprawie rozpoczęcia specjalizacji FIZJOTERAPIA

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” w Krzeszowicach ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne.

Przewidywany termin rozpoczęcia specjalizacji  -  wrzesień 2016 r.

Ilość miejsc: 1

Czas trwania specjalizacji:

   - dla mgr fizjoterapii, mgr rehabilitacji ruchowej – 4 lata
   - dla magistrów posiadających specjalizację I stopnia rehabilitacji ruchowej – 2 lata

Do szkolenia może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 12 lub 13 Rozporządzenia oraz złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.


Szkolenia w ramach modułu nauczania odbywać się będą w soboty, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.WNIOSKI o rozpoczęcie specjalizacji należy składać do dnia 25 maja 2016 roku:

Osobiście w sekretariacie Ośrodka do godz. 12.00,
 lub na adres

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE”
Ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice
Z dopiskiem Specjalizacja-fizjoterapia (decyduje data stempla pocztowego)

Osoba do kontaktu:

mgr Beata Stach, tel. 531 432 503, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja powołana przez DYREKTORA ORNR, składa się ono z dwóch etapów.
Pierwszy etap - ocena wniosków pod względem formalnym i ustalenie listy osób, które uzyskają zgodę na rozpoczęcie specjalizacji.
Drugi etap odbędzie się w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie przekraczać ilość przewidzianych miejsc specjalizacyjnych. Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie konkursowe, prowadzone jest zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia  oraz Regulaminem Organizacyjnym Specjalizacji w Dziedzinie Fizjoterapii ORNR „KRZESZOWICE” w Krzeszowicach.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
 
   - motywację kandydata;
   - dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata
     (osiągnięcia, staż pracy, dorobek naukowy, kursy, staże, inne szkolenia)
   - pytania sprawdzające podstawową wiedzę fizjoterapeutyczną;
   - znajomość języków obcych.W przypadku większej ilości wniosków niż miejsc szkoleniowych, posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej będzie połączone z postępowaniem konkursowym i  zostanie przeprowadzone w tym samym dniu.
TERMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO będzie podany na stronie ORNR „KRZESZOWICE”   do 30 maja 2016 r.


Do specjalizacji może przystąpić osoba, która:

1. Posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów: fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa lub specjalizację I stopnia  zakresie rehabilitacji ruchowej oraz
   - złożyła do ORNR „KRZESZOWICE” wniosek według wzoru określonego w    załączniku nr 2 do rozporządzenia wraz z:
   - poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej, a także odpowiednio dyplomem I stopnia specjalizacji;
   - dokumentem stwierdzającym wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku, w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii;
   - zgodę pracodawcy na rozpoczęcie specjalizacji;
   - Curriculum Vitae;
   - kserokopie certyfikatów: ukończonych szkoleń, kursów z zakresu fizjoterapii oraz potwierdzających znajomość  języków obcych.

2. Złożyła (w przypadku osób ubiegających się o przystąpienie do specjalizacji w trybie określonym w § 13 rozporządzenia)
 do ORNR „KRZESZOWICE”  wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia wraz z:
   - poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
   - dokumentem potwierdzającym wykonywanie przez co najmniej trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.
   - zgodą Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
   -  zgodą pracodawcy na rozpoczęcie specjalizacji;
   -  Curriculum Vitae;
    -  kserokopie certyfikatów: ukończonych szkoleń, kursów z zakresu fizjoterapii oraz potwierdzających znajomość języków obcych.więcej informacji w załącznikach do pobrania:

1. Treść ogłoszenia, pobierz dokument >>
2. Załącznik nr 2, Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, pobierz dokument >>
3. Program podstawowy, pobierz dokument >>
4. Program uzupełniający, pobierz dokument >>
5. Regulamin organizacyjny, pobierz dokument >>


WYNIKI

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice