Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Ogłoszenie zbiorcze

OGŁOSZENIE o konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych


Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Krzeszowice" SP ZOZ w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1 zaprasza do składania ofert 
i udziału w czterech konkursach ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


1. Na wykonywanie badań Elektroencefalografem w ilości ok. 100 szt./rok, oraz Elektromiografem 
w ilości ok. 100 szt./rok


Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat, od dnia 1 lutego 2011 r.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie ORNR, 
II p. pok. 209 do dnia 23 września 2010 r. godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Ośrodka II piętro pok. 201 w dniu 23 września 2010 r. o godz. 9.15

2. Na udzielanie konsultacji lekarza specjalisty urologa w ilości ok. 100 szt./rok

Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat, bezpośrednio po konkursie

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie ORNR, 
II p. pok. 209 do dnia 23 września 2010 r. godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Ośrodka II piętro pok. 201 w dniu 23 września 2010 r. o godz. 9.45

3. Na wykonywanie badań ultrasonograficznych stawów w ilości ok. 100 szt./rok, wykonywanie zdjęć RTG 
w ilości ok. 100 szt./rok, oraz na wykonywanie badań densytometrycznych w ilości ok. 50 szt./rok 
( podział na 2 części)


Umowy zostaną zawarte na okres 2 lat, od dnia 1 lutego 2011 r.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie ORNR, 
II p. pok. 209 do dnia 23 września 2010 r. godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Ośrodka II piętro pok. 201 w dniu 23 września 2010 r. o godz. 10.15

4. Na wykonywanie transportu sanitarnego karetką z udziałem lekarza w ilości ok. 200 km/mc, 
oraz bez udziału lekarza w ilości ok. 200 km./mc

Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat, od dnia 1 stycznia 2011 r.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie ORNR, 
II p. pok. 209 do dnia 23 września 2010 r. godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Ośrodka II piętro pok. 201 w dniu 23 września 2010 r. o godz.10.15

Ze szczegółowymi warunkami konkursów można zapoznać się w siedzibie ORNR, Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, 
II piętro, Sekretariat w godz. 8.00 - 15.30, od dnia ukazania się ogłoszenia, 
oraz na stronie internetowej www.rehabilitacja-krzeszowice.pl

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w siedzibie ORNR w terminie 14 dni od złożenia ofert


W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent ma prawo do złożenia 
umotywowanej skargi do komisji konkursowej.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Ośrodka 
umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin - dyżury lekarskie.doc
Ogłoszenie 2010.doc

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice