Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Ogłoszenie o udzielanie porad lekarskich w specjalistycznej poradni kardiologicznej

OGŁOSZENIE o konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych 


Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, działając na podstawie przepisów art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza do składania ofert i udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na: 

udzielanie porad lekarskich w specjalistycznej poradni kardiologicznej 


umowa zostanie zawarta na okres 2 lat, od dnia 1 stycznia 2012 r. udzielanie porad dwa razy w tygodniu, 9h/tydzień; ok. 120 porad/mc. 

Oferty w formie pisemnej należy składać w Sekretariacie ORNR, II p. pok. 209 do dnia 22 listopada 2011 r. godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Ośrodka II piętro pok. 201 w dniu 22 listopada 2011 r. o godz. 10.15.  Ze szczegółowymi warunkami konkursów można zapoznać się w siedzibie ORNR, Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, II piętro, Sekretariat w godz. 8.00 – 15.30, od dnia ukazania się ogłoszenia, oraz na stronie internetowej www.rehabilitacja-krzeszowice.pl Konkursy zostaną rozstrzygnięte siedzibie ORNR w terminie 14 dni od złożenia ofert. 

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent ma prawo do złożenia umotywowanej skargi. 

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Ośrodka umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.ZAŁĄCZNIKI:

1. Regulamin konkursu 
(do pobrania w formie PDF)
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (do pobrania w formie PDF)
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie członka komisji (do pobrania w formie PDF)
4. Załącznik nr 3 - Umowa (do pobrania w formie PDF)

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice