Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę ruchomości

OGŁOSZENIE 
o przetargu na dzierżawę ruchomości


Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ w Krzeszowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę następujących ruchomości:

1. Lampa Solux LUMINA - użytkowanie od 12.2005 r. 

2. Lampa Solux LUMINA - użytkowanie od 04.2008 r. 

3. Zestaw do magnetoterapii M III (Magnoter D-56, CM 600, CM 300, leżanka) - użytkowanie od 07.2002 r. 

4. Ultradźwięki Sonostat 133 - użytkowanie od 12.2005 r. 

5. Stół rehabilitacyjny Hybryda 3/3E/3H - użytkowanie od 09.2005 r.

6. Stół rehabilitacyjny Medmal Piccolo – 60 - użytkowanie 07.2010 r. 

Wyżej wymienione urządzenia są używane, w stanie nadającym się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki umowy:


Dzierżawa na okres od 22 maja 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.; czynsz płatny w miesięcznych ratach; umowa zostanie zawarta w formie pisemnej od dnia 22 maja 2012 r.; z uwagi na stan urządzeń Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich bezawaryjne działanie – w przypadku wystąpienia awarii Dzierżawca winien sam dokonać jej usunięcia, lub zwrócić urządzenie z zachowaniem prawa do odpowiedniego zmniejszenia czynszu; Dzierżawca nie będzie odpowiedzialny na normalne zużycie urządzeń. Dzierżawca będzie odpowiedzialny za utratę i uszkodzenie urządzeń. W przypadku zwłoki w zwrocie wszystkich, lub części urządzeń po wygaśnięciu umowy, Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 2% czynszu ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki. 

Pisemne oferty obejmujące cenę brutto za dzierżawę wszystkich przedmiotów wyszczególnionych w ogłoszeniu, za jeden miesiąc dzierżawy należy składać w siedzibie ORNR „Krzeszowice” SP ZOZ, ul. Daszyńskiego 1, 2 piętro Sekretariat w terminie do dnia 21 maja 2012 r. do godz. 9.00 w zamkniętych kopertach. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru/ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający możliwość występowania w obrocie. 

Niedopuszczalne jest złożenie oferty jedynie na część urządzeń.Urządzenia będące przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie ORNR „Krzeszowice” SP ZOZ codziennie w godz. 9.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu. 

Wszelkich niezbędnych informacji o charakterze technicznym i formalnym można uzyskać pod nr telefonu

 

(12) 282 00 22. 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice