Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę ruchomości

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ w Krzeszowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę następujących ruchomości: 

1. Lampa Solux LUMINA – użytkowana od grudnia 2005 r. 
2. Lampa Solux LUMINA – użytkowana od kwietnia 2008 r. 
3. Zestaw do magnetoterapii M III (Magnoter D-56, CM 600, CM 300, leżanka) – użytkowane od lipca 2002 r. 
4. Ultradźwięki Sonostat 133 – użytkowanie od grudnia 2005 r. 
5. Stół rehabilitacyjny Hybryda 3/3E/3H – użytkowany od września 2005 r. 
6. Stół rehabilitacyjny Medal Piccolo – 60 – użytkowany od lipca 2010 r.

 wyżej wymienione urządzenia są używane, w stanie nadającym się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

 

Warunki umowy:

Dzierżawa na okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.; czynsz płatny jednorazowo z góry, w momencie wydania przedmiotu dzierżawy; umowa zostanie zawarta w formie pisemnej do dnia 31 grudnia 2012 r.; z uwagi na stan urządzeń Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich bezawaryjne działanie – w przypadku wystąpienia awarii Dzierżawca winien sam dokonać jej usunięcia, lub zwrócić urządzenie z zachowaniem prawa do odpowiedniego zmniejszenia czynszu; Dzierżawca nie będzie odpowiedzialny na normalne zużycie urządzeń. Dzierżawca będzie odpowiedzialny za utratę i uszkodzenie urządzeń. W przypadku zwłoki w zwrocie wszystkich, lub części rządzeń po wygaśnięciu umowy, Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 2% czynszu ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki. 

Pisemne oferty obejmujące cenę za dzierżawę wszystkich przedmiotów wyszczególnionych w ogłoszeniu, za cały okres obowiązywania umowy, należy składać w siedzibie ORNR „Krzeszowice” SP ZOZ, ul. Daszyńskiego 1, 2 piętro Sekretariat w terminie do dnia 19 grudnia 2012 r. godz. 9.00 w zamkniętych kopertach. 

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru/ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający możliwość występowania w obrocie. 

Niedopuszczalne jest złożenie oferty jedynie na część urządzeń 

Urządzenia będące przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie ORNR „Krzeszowice” SP ZOZ codziennie w godz. 9.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu

 Wszelkie informacje, można uzyskać pod nr tel. 12 282 00 22.

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice