Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32 - 065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR ”KRZESZOWICE” zaprasza do udziału w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: 

wykonywania badań analitycznych i pełnienia funkcji diagnosty laboratoryjnego zgodnie z: 

- ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 


O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki :

  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotowych świadczeń,
  • będą posiadać umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na kwotę przewidziana przez stosowne przepisy.
  • dysponują odpowiednimi punktem, w którym wykonywane są badania znajdującym się w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego, czynnym pon-pt co najmniej przez min. 6 godz. dziennie
  • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia,
  • będą posiadać umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na kwotę określoną w stosownych przepisach

szczegóły w załączniku (pobierz plik PDF)>>

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice